THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG (Hiệu lực từ ngày 01/10/2015)

*Công văn chỉ đạo của Sở Lao Động Thương Binh Xã Hội
*Hướng dẫn và qui trinh thông báo tình hình sử dụng lao động
*Biểu mẫu thông báo (Mẫu 28, 29) và hướng dẫn cách ghi
*Phần mềm nhập thông báo tình hình sử dụng lao động
*Trả lời những câu hỏi thường gặp của các đơn vị